!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF Mullbärsträdet 5

Hobbyrum

I vår fastighet finns en lokal att användas för de händiga sysselsättningar som det kan vara svårt att sköta i den egna lägenheten. Lokalen ligger bredvid grovtvättrummet mellan Kungsholmstorg 11/Garvargatan 15.

Tillträde

Kontakta förvaltaren för tillträde. Minderåriga får inte vistas i lokalen utan vuxen.  

Bokning

Bokning sker genom att den boende skriver upp sig på den almanacka som finns uppsatt i lokalen. Anteckna namn, telefonnummer (företrädesvis mobilnummer). Tidsperiod är tänkt till 1-3 dagar. Det kan också tänkas att det går att samsas beroende på typ av arbete. Den som bokat först bestämmer detta.

Utrustning

Du/ni får själva medtaga de verktyg som behövs för arbetet.

I lokalen finns följande grundutrustning tillgänglig. •Snickarbänk •Såg •Hammare •Måttstock

 

Ordningsregler

Det är mycket viktigt att var och en som använder hobbyrummet lämnar det i ett sådant städat skick som de själva önskar finna det.  Material, rester av virke mm ska ni själva kasta i avsedda kärl i grovsoprummet.

Rummet får användas för mindre projekt som inte är alltför omfattande.

 

Kontakt

Vänligen kontakta oss i hobbygruppen:

Calle Geite:  geite@bredband.net

Conny Parrman: 0708-119150

Ann-Catrin Weingård: ac_weingard@yahoo.se

Peter Enell/ styrelsen 0708-95 19 27

Dokument

Hobbyrummet-ordningsregler-2.doc 2012-02-18