!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

BRF Mullbärsträdet 5

Brandskydd

BRANDSLÄCKARE/BRANDVARNARE I TRAPPHUSEN!

Brandvarnare och brandsläckare finns monterade i samtliga trapphus. Detta för att öka tryggheten och säkerheten för boende.

Brandvarnarna

Optisk modell med 5 års batteri, anses ”bäst i test”.

Finns normalt på våning 1, 3, 6 alt 1, 4, 7.  Om brandvarnare utlöst/ larmar och du hör detta från trapphuset, KONTROLLERA I TITTÖGAT! Är det rökfyllt RING 112 och meddela adress, namn och händelse. 

Om brandvarnaren utlösts av tillfällig anledning, rök eller os från renovering eller lägenhet. Ta en pall så du når varnaren och vrid försiktigt motsols så lossnar varnaren, du kan blåsa ur den eller lossa ett batteri så slutar den att larma.

Glöm inte att återmontera batteri och brandvarnare.

 

Brandsläckare  

Typ ABC (6 kg pulver) för alla material, el mm.

Finns på vån  1½ , 3½ , 5½. Om du eller annan drabbas av brand i lägenheten så kan dessa släckare vara ett komplement till den ev brandutrustning du själv har.  Lägg på minnet var närmaste släckare finns.

- Lyft av brandsläckaren från fästet och ta den till släckningsplatsen. Dra ur sprinten och med ca 1 meters avstånd från basen på elden trycker du ihop handtagen, sikta på basen på branden (ej lågorna)

Du eller medperson ska också så tidigt som möjligt kalla på hjälp via 112